Tips voor een gezond gazon

Tips voor een gezond gazon

De beste tijd om te maaien Maai uw gazon wanneer het gras droog is. Dit voorkomt dat de snippers samenklitten en resten vormen op het gazon. Als het warm weer is, is het beter om laat op de dag te maaien. Water Mulchen vermindert de hoeveelheid water die nodig is voor het gazon omdat de snippers voor 80 à 85% uit water bestaan. Het vertraagt bovendien mogelijks verlies door verdamping aan het oppervlak en bewaart dus het water. Gazons hebben dus bij mulchen meestal minder water nodig. Moet ik mijn gazon beregenen en zoja, hoeveel? Je beregent best niet te veel. Te veel water is niet alleen een verspilling maar het kan de groei van het gras versnellen, waardoor u nog meer moet maaien. Laat de grond gedeeltelijk uitdrogen tussen de beregenbeurten. Beregen wanneer de grond 5 cm diep uitgedroogd is. Gebruik een schroevendraaier om uw grond te testen en de diepte van het vocht te meten. Beregen uw gazon tussen 4 en 8 uur ’s morgens, zodat het water de tijd heeft om in de grond te dringen vóór dat de zon het laat verdampen. Uw gazon heeft per week 3 tot 4 cm water nodig. Door diep te beregenen kan uw gazon een diep wortelsysteem ontwikkelen, waardoor het beter bestand is tegen ziekte en droogte. Ik heb veel last van mosgroei in mijn gazon. Wat is het effect hiervan met gebruik van een robotmaaier? Het is voornamelijk de grasrobot die een effect zal hebben op mosgroei. Omdat uw gazon regelmatig en op een willekeurige manier gemaaid wordt, zal het gras beter en meer groeien. Eventuele mosgroei kan daardoor gedeeltelijk verdwijnen. Veroorzaakt mulchmaaien, viltvorming? Vilt is de naam voor de laag onverteerde stengels en wortels die op de bodem achterblijven. Wens je die viltlaag te verwijderen, dan kan je het gazon verticuteren. In heel wat tuinen zorgt dit jaarlijks voor een flinke berg afval. Voor alle duidelijkheid: vilt wordt niet veroorzaakt door de gemakkelijk verteerbare fijne grasblaadjes die tijdens het mulchmaaien tussen het gazon terechtkomen. Het zijn de oppervlaktewortels en de bovengrondse uitlopers van het gras zelf die moeilijker verteren. Viltvorming kan je voorkomen door de leefomstandigheden van de afbraakorganismen aan het bodemoppervlak te verbeteren. Het komt er daarbij vooral op aan om het vochtgehalte onderaan het gras te verbeteren. In de praktijk betekent dit hoger maaien. Wat is de ideale maaihoogte? De ideale maaihoogte ligt tussen 3 à 4 cm. Bemesting Mulchen vermindert de hoeveelheid bemesting die nodig is omdat de snippers ongeveer ½ van de meststoffen leveren die uw gazon jaarlijks nodig heeft. Messen Houd uw maaimessen scherp. Scherpe messen zorgen voor een zuivere, veilige en efficiënte snede. Botte maaimessen zullen de punten van het gras scheuren en versnipperen, waardoor ziektes en organismen de plant kunnen binnendringen en verzwakken. Krijg ik strepen op mijn gazon doordat de robotmaaier in verschillende richtingen over het gazon rijdt? Een grasrobot laat geen strepen achter op uw gazon na het maaien; hij laat een opvallend gelijkmatig maaibeeld achter. Omdat de draaiende messen geen grote luchtverplaatsing veroorzaken zal de grasrobot het gras niet neerleggen zoals een loopmaaier, wat de strepen veroorzaakt. Omdat hij zich in alle richtingen over het gazon verplaatst, zal de maairobot een veel betere maaikwaliteit afleveren dan een traditionele loopmaaier. Het is wel mogelijk dat je de sporen van de wielen ziet. Die sporen blijven even zichtbaar, afhankelijk van de weersomstandigheden en de maaihoogte.

bron: grasrobots.be

Website door: Winkt Internet & Vormgeving